top of page

My Siteグループ

公開·8名のメンバー

Virtual sözünün həqiqi və məcazi mənaları nələrdir?


Virtual Sozunun Menasi
Virtual sözü dilimizdə işlənən ümumi və əhəmiyyətli sözlərdən biridir. Daşıdığı məna ilə yanaşı, gündəlik həyatda bir çox fərqli sahədə qiymətləndirilir. Cümlələrdə təkcə hərfi deyil, həm də məcazi mənada işlənir. Reallıqda olmayan və ya mövcud olduğu düşünülən vəziyyət virtual olaraq ifadə edilir. Heç bir maddi realizmdən məhrum olan bir vəziyyət kimi önə çıxır. Xüsusilə indiki vaxtda kompüter oyunları və ya bir çox oxşar texnoloji strukturlar altında istifadə olunur.


Virtual sözü var olması lazım olan, reallıqda olmayan, təsəvvür edilən və ya fərz edilən kimi ifadə edilir. Bu sayədə texnoloji elementlər baxımından ümumiləşdirilmiş bir söz kimi önə çıxır. Xüsusilə virtual dünya söz qrupu ilə daha çox istifadə olunanları Əlav etmik lazımdır.
virtual sozunun menasi


DOWNLOAD: https://urlin.us/2vOnLAVirtual Realiti (VR)
Virtual realiti (VR) kompüter modelliyası v simulyasiyası vasit sil insanın s növi üç ölçülü (3-D) görs l v ya dig r sensor mühit il interact etm sini imkan ver n bir texnologiyadır. VR t tbiqatl r istifad i kompüter yaradılmış mühitd simulyasiya reallığını hiss etm si üçün interaktiv cihazlardan istifad edir ki, bunlar gözlük, headset, ldak v ya b d niy geyinil n cihazlar kimi geyinilir. Tipik VR formatında, gözlük il stereoskopik ekran baxan istifad i animasiya ş kilind simulyasiya olunmuş mühit görür. Orada olmaq (telepresence) effekti h r kt sensorları vasit sil istifad i h r ktini hiss edir v ekran üz rind görünüşü müvafiq ş kil d t nziml yir, ad t real zamanda (istifad i h r kt etdiyi an). Bel ki d , istifad i simulyasiya mühitind gördüyü obyektl ri tutmaq v manipulyasiya etm k üçün toxunma hissi ver n cihazlarla t xill ndirl n ldak geyin bil r. Virtual realiti termini 1987-ci ild Jaron Lanier t r find n icad olunmuşdur ki, onun t xiqat v müh ndislik işi VR s naatındakı bir neç mhsulata töhf vermişdir.


Virtual Realiti Növl ri
Virtual Realiti Növləri
Virtual realiti müxtəlif növlərdə gerçəkləşdirilir. Bunlardan üçü aşağıdakılardır: • Tam daldırma (immersive) VR: Bu növ VR istifadəçiyə tamamilə simulyasiya olunmuş bir mühit təqdim edir və onun real mühitdən ayrılmasına imkan verir. Bu növ VR üçün yüksək keyfiyyətli gözlük, headset, sensorlar və bəzən də özəl otaqlar və ya platformalar lazımdır. Tam daldırma VR nümunələri arasında Oculus Rift, HTC Vive, PlayStation VR və Samsung Gear VR sayıla bilər. • Qismi daldırma (semi-immersive) VR: Bu növ VR istifadəçiyə simulyasiya olunmuş bir mühit təqdim edir, amma onun real mühit il b liqini tamamil itirm sin imkan vermir. Bu növ VR üçün yüks k keyfiyy tli monitorlar, proyektorlar, s sl r v ya joystickl r lazımdır. Qismi daldırma VR nümun l ri arasında Microsoft Flight Simulator, Google Earth v ya IMAX kino salonları sayıla bil r. • Artırılmış realiti (augmented reality) AR: Bu növ VR istifad i real mühitd görür, amma ona kompüter yaradılmış obyektl r v ya m lumatlar lav edir. Bu növ VR üçün smartfonlar, tabletler, gözlük v ya headsetl r lazımdır. Artırılmış realiti AR nümun l ri arasında Pokemon Go, Snapchat filt rl ri v ya Google Glass sayıla bil r.Virtual Assistent (VA)
Virtual assistent (VA) kompüter proqramıdır ki, insanların s sorğularına cavab verir v ya onların müxt lif tapşırıqlarını yerin yetirir. VA-l r s sli, yazılı v ya s sli dil il interact etm k olar. VA-l r texnoloji sah l rd , xüsusil d smartfonlarda, kompüterl rd , avtomobill rd , ev aletl rd , oyun konsollarında v ya internetd istifad olunur. VA-l r insanların h yatını asanlaşdırmaq üçün müxt lif funksiyalara malikdir. M s l n , VA-l r insanların z ng etm sin , mesaj yazmasın , x b rl r oxumasın , musiqi dinl m sin , t qvim planlaşdırmasın , xidm tl r axtarmasın , alış-veriş etm sin , oyun oynamasın v ya dig r maraqlarına uyğun m lumatlar t qdim etm sin köm k ed bil r.


Virtual Assistent Növl ri
Virtual assistentl r müxt lif növl rd olur. Bunlardan b zi aşağıdakılardır: • T xill ndirl n VA-l r: Bu növ VA-l r müxt lif platformalarda işl yir v insanların müxt lif sah l rd köm k ed bil r. M s l n , Siri (Apple), Google Assistant (Google), Cortana (Microsoft), Alexa (Amazon) v ya Bixby (Samsung) bu növ VA-l rd ndirl r.Sahə spesifik VA-lər:
Bu növ VA-lər xüsusilə bir sahədə işləyir və insanların o sahə il bağlı sorğularına cavab verir v ya tapşırıqlarını yerin yetirir. M s l n , Watson (IBM) tibb, maliyy , hüquq v ya təhsil sah l rind istifad oluna bil r. Clippy (Microsoft) Word, Excel v ya PowerPoint proqramlarında istifad il köm k edirdi. Wolfram Alpha (Wolfram Research) riyaziyyat, fizika, kimya v ya dig r elm sah l rind m lumat v ya hesablama t qdim edir.


 • İnsan emalı VA-lər: Bu növ VA-lər real insanlar t r find n xidm tl rdir ki, onlar müşt ril rin müxt lif tapşırıqlarını uzaqdan yerin yetirirl r. M s l n , Fancy Hands, Zirtual, Belay v ya Time Etc. bu növ VA-lərin xidm tl rini t qdim ed n şirk tl rd ndirl r.Virtual Keyboard (VK)
Virtual keyboard (VK) klaviatura olmayan cihazlarda yazmaq üçün istifad olunan bir texnologiyadır. VK-lər ekran üzərində görünür v ya lazer il bir səth üzərinə proyeksiya olunur. İstifadəçi VK-lərdən toxunma, səslə, göz il v ya dig r sensorlarla istifad ed bil r. VK-lər klaviatura olmayan cihazlarda yazmaq üçün asanlıq yaradır. Habel d , VK-lər klaviaturanın tutduğu yerin azalmasına imkan verir v ya klaviaturanın z d lanmasını qarşısını alır.


Virtual Keyboard Növl ri
Virtual keyboard müxt lif növl rd olur. Bunlardan b zi aşağıdakılardır:


virtual sozunun menasi nedir


virtual sozunun menasi ve ornekleri


virtual sozunun menasi ve kullanimi


virtual sozunun menasi ve turkce karsiligi


virtual sozunun menasi ve leksikologiya


virtual sozunun menasi ve qrammatikasi


virtual sozunun menasi ve texnologiya


virtual sozunun menasi ve dialektleri


virtual sozunun menasi ve terminleri


virtual sozunun menasi ve sinonimleri


virtual sozunun menasi ve antonimleri


virtual sozunun menasi ve omonimleri


virtual sozunun menasi ve məcazi mənası


virtual sozunun menasi ve həqiqi mənası


virtual sozunun menasi ve təkmənalı sözlər


virtual sozunun menasi ve çoxmənalı sözlər


virtual sozunun menasi ve ümumişlək sözlər


virtual sozunun menasi ve ümumişlək olmayan sözlər


virtual sozunun menasi ve söz yaradıcılığı


virtual sozunun menasi ve xarici keçidlər


virtual reality nedir ve ne işe yarar


virtual reality nasıl çalışır ve nasıl kullanılır


virtual reality avantajları ve dezavantajları nelerdir


virtual reality uygulamaları ve oyunları nelerdir


virtual reality cihazları ve fiyatları nelerdir


virtual reality eğitimi ve sertifikası nasıl alınır


virtual reality tarihi ve gelişimi nasıl oldu


virtual reality geleceği ve potansiyeli nedir


virtual reality ile ilgili bilimsel araştırmalar nelerdir


virtual reality ile ilgili kitaplar ve makaleler nelerdir


virtual dünya nedir ve nasıl oluşur


virtual dünya özellikleri ve farklılıkları nelerdir


virtual dünya avantajları ve dezavantajları nelerdir


virtual dünya uygulamaları ve oyunları nelerdir


virtual dünya cihazları ve fiyatları nelerdir


virtual dünya eğitimi ve sertifikası nasıl alınır


virtual dünya tarihi ve gelişimi nasıl oldu


virtual dünya geleceği ve potansiyeli nedir


virtual dünya ile ilgili bilimsel araştırmalar nelerdir


virtual dünya ile ilgili kitaplar ve makaleler nelerdir • Ekran üz rind görün n VK-l r: Bu növ VK-l r cihazın ekranında görünür v istifad i toxunma il yazmaq olar. Bu növ VK-l r smartfonlar, tabletler, smart saatlar v ya dig r toxunma ekranlı cihazlarda istifad olunur. • Lazer il proyeksiya olunan VK-l r: Bu növ VK-l r lazer il bir s th üz rin proyeksiya olunur v istifad i toxunma il yazmaq olar. Bu növ VK-l r klaviatura olmayan cihazlara qoşula bil n portativ cihazlarda istifad olunur. • S sli VK-l r: Bu növ VK-l r istifad inin s sini tanıyaraq yazmaq imkan verir. Bu növ VK-l r s sli asistentl rd , xüsusil d Siri, Google Assistant, Cortana v ya Alexa-da istifad olunur. • Göz il yazmaq imkan ver n VK-l r: Bu növ VK-l r istifad inin göz h r ktini izl yir v ona uyğun ş kil d yazmaq imkan verir. Bu növ VK-l r f liciyy t m hdudlu olan insanlar üçün yaradılıb.Virtual Learning (VL)
Virtual Learning (VL)
Virtual learning (VL) təhsilin uzaqdan və texnoloji vasitələrlə həyata keçirilməsi prosesidir. VL-də istifadəçi internetdə mövcud olan müxtəlif təhsil mənbələrindən istifadə edir, məsələn, onlayn kurslar, video dərslər, e-kitablar, vebinarlar, testlər və s. VL-də istifadəçi öz maraqlarına və hədəflərinə uyğun şəkildə öyrənir və öz təhsilini idarə edir. VL-də istifadəçi həmçinin müxtəlif insanlarla əlaq qurmaq v ya birlikd işl m k üçün sosial ş b k l rd , forumlarda, bloqlarda v ya dig r platformalarda istifad ed bil r.


Virtual Learning Faydaları
Virtual learning bir çox faydalara malikdir. Bunlardan b zi aşağıdakılardır: • Zaman v yer azadlığı: VL-d istifad i öz zamanını v yerini seç bil r. Bu say d istifad i t hsilin uyğunlaşdırılmasına imkan verir. İstifad i öz iş qrafikin , ail sin , maraqların v ya dig r m şğulların n z r alaraq öyr n bil r. • Maliyy t azalması: VL-d istifad i t hsilin maliyy tini azaltmaq olar. Bu say d istifad i n qisadan çox faydalanmaq üçün az pul x rcl yir. İstifad i uzaqdan öyr ndiyi üçün n qışıq, n qida, n geyim, n transport v ya dig r x rcl rd n qurtulur.Müxt lif seçiml r:</strong


 • グループについて

  グループへようこそ!他のメンバーと交流したり、最新情報を入手したり、動画をシェアすることができます。

  メンバー

  bottom of page